Słownik

VSP

Opatentowana przez Fotonę Technologia Zmiennego Kwadratowego Impulsu (VSP) wpływa na precyzję, pełne wykorzystanie energii laserowej oraz kontrolę absorpcji energii. W obrębie standardowego impulsu lasera energia narasta, osiąga maksimum, a następnie słabnie. Technologia VSP eliminuje nieskuteczne okresy wzrostu i słabnięcia impulsów laserowych. Rozkład energii jest więc równy, bez okresów narastania i opadania energii impulsu. Wpływa to na bezpieczeństwo i zabezpiecza przed ryzykiem przegrzania tkanek. Rozwiązanie zwiększa także efektywność wiązki laserowej. Energia zostaje w pełni wykorzystana i nie jest też niepotrzebnie deponowana w tkankach otaczających.

Kontakt
Kontakt

Zainteresowany naszymi urządzeniami?

Wypełnij formularz, a nasi doradcy skontaktują się z Tobą.
Poznaj EMFACE